A Story, A Network, A Tremplin ...

A Story, A Network, A Tremplin ... - VCL-France Business Club

 

VCLFrance Business Club, it's:

* A Story, A Network, A Tremplin.

* Une histoire, Un réseau, Un Tremplin

* Một Câu chuyện, Một Mạng lưới, một Bàn đạp để đạt được kết quả

* រឿងមួយ, បណ្តាញមួយ, ឱកាសមួយដើម្បីសំរេចបានលទ្ធផល

* ເລື່ອງຫນຶ່ງ, ເຄືອຂ່າຍຫນຶ່ງ, ຫນຶ່ງໂອກາດທີ່ຈະບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບ

 

HAPPY NEW YEAR 2020 !!!

 Health and Happiness for all, Professional and personal success in realizing realistic and achievable projects within your reach.

 « VCL - France » hope you'll obtain at least a few things you wish yours friends to wish for you, and better!

 

BONNE ANNEE 2020 !!!

 Santé et Bonheur pour tous, Succès professionnel et personnel dans la réalisation des projets réalistes et réalisables à votre portée.

 « VCL - France » espère que vous obtiendrez au moins quelques choses que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, et en mieux !

 

 Chúc Sức khỏe và Hạnh phúc cho mọi người, chúc Thành công trong nghề nghiệp và cá nhân cho chính bản thân bạn trong việc thực hiện các dự án có thực tế và có thể đạt được theo tài năng của bạn.

 « VCL - France» hy vọng bạn sẻ đạt được ít nhất một vài điều mà bạn muốn các bạn của bạn chúc cho bạn, và lại sẻ đạt được tốt hơn lời chúc nữa nhé !

 

 ជូនពរសុភមង្គលនិងសុភមង្គលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យ           និងវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចបាននូវគម្រោងដែលមានភាពប្រាកដនិយម និងអាចសម្រេចបានក្នុងទិសដៅរបស់អ្នក។

 « VCL - France » សង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់នូវអ្វី ដែលខ្លួនចង់ឱ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួន ជូនពរខ្លួនហើយទទួលបានល្អជាងជូនពរនេះ!

 

 ຕ້ອງການສຸຂະພາບແລະຄວາມສຸກແກ່ທຸກໆຄົນຕ້ອງການຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກແລະການ     ເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງແລະສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄວາ            ມສາມາດຂອງທ່ານ.

 

« VCL – France » ຫວັງວ່າທ່ານຢ່າງຫນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານຝັນສໍາລັບທ່ານ!

 

 

WELCOME .....

WELCOME ..... - VCL-France Business Club

WE ARE .....

WE ARE ..... - VCL-France Business Club

WE ACHIEVE .....

WE ACHIEVE ..... - VCL-France Business Club

OUR VALUES .....

OUR VALUES ..... - VCL-France Business Club