Happy New Year Pig Land, 2019 !

Happy New Year Pig Land, 2019 ! - VCL-France Business Club

 Chúc Mừng Năm Mới Kỷ Hợi 2019 !

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ជ្រូកដី 2019 !

ສະບາຍດີປີໃຫມ່ ຫມູຂອງທີ່ດິນ 2019 !

Bonne Année du Cochon de Terre 2019 !

Happy New Year Pig Land, 2019 !

 

Chúc Sức khỏe và Hạnh phúc cho mọi người, chúc Thành công trong nghề nghiệp và cá nhân cho chính bản thân bạn trong việc thực hiện các dự án có thực tế và có thể đạt được theo tài năng của bạn.

« VCL-France» hy vọng bạn sẻ đạt được ít nhất một vài điều mà bạn muốn các bạn của bạn chúc cho bạn, và lại sẻ đạt được tốt hơn lời chúc nữa nhé !

 

ជូនពរសុភមង្គលនិងសុភមង្គលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ទទួលបានភាពជោគជ័យនិងវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងការសម្រេចបាននូវគម្រោង ដែលមានភាពប្រាកដនិយម និងអាចសម្រេចបានក្នុងទិសដៅរបស់អ្នក។

 « VCL-France »សង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់នូវអ្វីដែលអ្នកចង់ឱ្យមិត្តភក្តិរបស់អ្នកជូនពរអ្នកហើយទទួលបានល្អជាងជូនពរនេះ!

 

 ຕ້ອງການສຸຂະພາບແລະຄວາມສຸກແກ່ທຸກໆຄົນ, ຕ້ອງການຄວາມສໍາເລັດໃນການເຮັດວຽກແລະການເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ແທ້ຈິງແລະສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມສາມາດຂອງທ່ານ.

 "VCL-France" ຫວັງວ່າທ່ານຢ່າງຫນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານຝັນສໍາລັບທ່ານ!

 

 Santé et Bonheur pour tous, Succès professionnel et personnel dans la réalisation des projets réalistes et réalisables à votre portée.

 « VCL-France » espère que vous obtiendrez au moins quelques choses que vous souhaitiez qu'on vous souhaite, et en mieux !

 

Health and Happiness for all, Professional and personal success in realizing realistic and achievable projects within your reach.

 « VCL-France » hope you'll obtain at least a few things you wish yours friends to wish for you, and better!

 

On the 25th of January 2019, Members of VCLFrance are in one of the following groups (4 816 members validated and accepted on over 19 512 requests) :

 

• LinkedIn : 969 VCL - France Business Club : https://www.linkedin.com/groups/2266748/

 

• Viadéo : 1 094 Vietnam, Cambodge, Laos - France Business Club : http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0024ozti6ebkzur

 

• Facebook : 2 753 Thanks to the functionality of FB, we were able to remove 5 355 accounts that were members in our different groups but were not active.

 

• Facebook : 1 510 ( VCL-France Business Club : https://www.facebook.com/groups/GroupVCLFrance )

 

• Facebook : 747 ( VCLFrance - Voyages Affaires, Tourisme & Culture – Découverte : https://www.facebook.com/groups/1825135541077185/)

 

• Facebook : 252 ( VCLFrance - Sourcing Produits & Services : https://www.facebook.com/groups/219234782239254/ )

 

• Facebook : 197 ( VCLFrance - Initiatives & Projets : https://www.facebook.com/groups/1071789702912406/)

 

• Facebook : 47 ( VCLFrance - Passerelles Affaires "VCL-France & Afrique" : https://www.facebook.com/groups/2095760427346410/)

 

•  Page VCLFrance on FB : VCL-France Business Club : https://www.facebook.com/PageVCLFrance/

 

WELCOME .....

WELCOME ..... - VCL-France Business Club

WE ARE .....

WE ARE ..... - VCL-France Business Club

WE ACHIEVE .....

WE ACHIEVE ..... - VCL-France Business Club

OUR VALUES .....

OUR VALUES ..... - VCL-France Business Club